Håndsprit 75% 150 ml Spray ( Aloe Vera )

DKK35,00

Fjerner effektivt bakterier og vira fra hænder.

Antal: 1 stk.

Aktive stoffer: Ethanol: 760 g/kg (CAS nr. 64-17-5)

Levering 1-5 hverdage

Mængderabat

AntalNy stk. pris
5 - 9DKK33,25
10 - 14DKK31,50
15 +DKK29,75
Varenummer (SKU): Spray-1 Kategorier: ,

Beskrivelse

Håndsprit 150 ml fare

Meget brandfarlig væske og damp. Indeholder Costus root oil.
Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhed

Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning.

VED INDTAGELSE: Søg lægehjælp. Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Yderligere information

Vægt0.2 kg